Web Analytics
ข่าววันนี้

เนรมิต9ถนนดอกไม้ประเดิม’ทองอุไร’สายแรก

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า จากแนวนโยบายการเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งในรูปแบบสวนและการปลูกต้นไม้ใหญ่เพื่อให้เป็นปอดของเมืองของกทม.นั้น ต้นไม้ต่างๆจึงถือเป็นส่วนพื้นที่สีเขียวที่สำคัญอย่างยิ่งเป็นส่วนที่จะช่วยรักษาคุณภาพอากาศของเมืองให้ร่มเงาให้ความร่มรื่นแก่ประชาชน  โดยปัจจุบันพื้นที่กรุงเทพฯมีต้นไม้ใหญ่ในความรับผิดชอบจำนวนประมาณ 3,225,274 ต้น และมีต้นไม้ 140,000ต้นที่ได้รับความเสียหายต้นไม้อ่อนแอเสี่ยงต่อการโค่นล้มเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  ซึ่งต้นไม้ที่อ่อนแอนั้นบางส่วนเกิดขึ้นจากการการตัดแต่งต้นไม้ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการกทม.จึงร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลต้นไม้เชี่ยวชาญด้านรุกขกรรม อาทิกรมป่าไม้ การไฟฟ้านครหลวงสถาบันการศึกษา อาทิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เครือข่ายต้นไม้ในเมืองกลุ่ม BigTrees Project กลุ่มรุกขกรจิตอาสาเพื่อช่วยกันดูแลต้นไม้ของเมืองร่วมอบรมความรู้การดูแลต้นไม้ให้แก่เจ้าหน้าที่ของกทม.ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ทั้ง50 เขต

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวต่อว่า ตนขอยืนยันว่านโยบายการดูแลต้นไม้ของกทม.จะไม่มีการตัดต้นไม้ใดๆทั้งสิ้นโดยหากพื้นที่นั้น ต้องมีการก่อสร้างใช้พื้นที่แนวทางของกทม.ที่กำหนดไว้คือการล้อมย้ายต้นหมายไปดูแลรักษาในพื้นที่อื่นและเมื่อการก่อสร้างใช้พื้นที่เสร็จสิ้นก็จะนำต้นไม้ดังกล่าวกลับมาปลูกบริเวณเดิมแต่หากพื้นที่เดิมไม่สามารถดำเนินการปลูกต้นไม้ที่ล้อมย้ายออกได้ก็จะจัดหาพื้นที่อื่นเพื่อทำการปลูกต้นไม้ให้เจริญเติบโตต่อไปซึ่งหากหน่วยงานอื่นๆที่เข้ามาใช้พื้นที่ของกทม.เพื่อก่อสร้างโครงการใดๆก็ต้องดำเนินการดูแลต้นไม้ตามมาตรการที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพดังเช่นถนนรามอินทราที่อยู่ระหว่างก่อสร้างรถไฟฟ้าต้องมีการล้อมย้ายต้นไม้กว่า400ต้นก็ต้องดูแลต้นไม้ของกทม.ให้ดีที่สุดทั้งนี้ ในปี 2561นี้กทม.ยังได้กำหนดโครงการเพื่อส่งเสริมการปลูกต้นไม้ปรับภูมิทัศน์ให้เมืองสวยงามในโครงการถนนสายอัตลักษณ์ด้วยพันธุ์ไม้9 สายหลัก โดยกทม.จะปลูกเป็นต้นไม้ชนิดเดียวกันในถนนแต่ละเส้นเพื่อความเป็นระเบียบและสวยงามและจะขอความร่วมมือภาคเอกชนในพื้นที่ต่างๆเพื่อร่วมกันปลูกดูแลรักษาต้นไม้ต่อไปด้วยทั้งนี้ การ ปลูกต้นหมายสร้างถนนสายอัตลักษณ์กำหนดระยะเวลาให้เกิดผลสำเร็จภายในเวลา200 วันหรือ 6เดือนเพื่อให้ถนนสายสำคัญเกิดความสวยงามน่ามองมากที่สุด 

สำหรับโครงการสร้างอัตลักษณ์พันธุ์ไม้ถนนสายต่างๆ 9เส้นทางได้แก่ ถนนสุขุมวิท ถนนคุ้มเกล้าถนนประชาร่วมใจ ถนนมิตรไมตรีถนนศาลาธรรมสพน์ ถนนฉิมพลีถนนสามวา ถนนกาจนาภิเษก-สาย2ถนนอนามัยงามเจริญถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้าโดย กทม.จะเริ่มนำร่องในการปลูกพันธ์ไม้ที่ถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้าคัดเลือกเป็นต้นทองอุไรจำนวนรวม 1,241ต้นก่อนส่วนถนนสายอื่นๆอยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมต่อไป.

Facebook Comments