Web Analytics
ไอที

เจ๊าะแจ๊ะวิทยาศาสตร์ : ป้ายไฟทำเอง

อเล็กซ์ เคลน ผู้ร่วมก่อตั้งและพัฒนาคาโน ดีไอวาย คอมพิวเตอร์ คิต ชุดประกอบ คอมพิวเตอร์ด้วย ตัวเอง มาพร้อมความสนุกสนานที่สอดแทรกด้วยความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งทักษะการประกอบฮาร์ดแวร์ การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย การออกแบบแอพพลิเคชั่นเพื่อเพิ่มลูกเล่นและการใช้งาน รวมถึงเปิดจินตนาการสร้างสรรค์ให้คาโน มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

คาโน พิกเซล คิต ชุดประกอบป้ายไฟอัจฉริยะ แค่นำหน่วยประมวลผลกลางซึ่งมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ ส่วนเชื่อมต่อไว-ไฟ บลูทูธ ช่องเสียบยูเอสบี ไมโครโฟน ประกอบเข้ากับแผงหลอดไฟแอลอีดีระบบสีอาร์จีบี ระบบสีที่เกิดจากการรวมกันของแสงสีแดง เขียว และน้ำเงิน จำนวน 128 ดวง จากนั้นประกบปิดด้วยเคส ก็ใช้เป็นป้ายไฟได้แล้ว

สำหรับการเพิ่มฟังก์ชันให้คาโน พิกเซล คิต นั้น เพียงเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับแท็บเล็ต โน้ตบุ๊ก หรือคอมพิวเตอร์ และออกแบบคำสั่งเขียนโปรแกรมเพื่อให้ป้ายไฟทำงานตามความคิดสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นทำไฟกะพริบสีต่างๆ กำหนดให้ป้ายไฟแสดงข้อความ ตัวเลข ผลการแข่งขันกีฬา และการแสดงแสงที่เชื่อมโยงกับเสียง

และส่วนทิลต์เซ็นเซอร์เพื่อให้ป้ายไฟตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวต่างๆ เช่น เมื่อยื่นมือเข้าไปใกล้ ป้ายไฟจะโชว์สีและ รูปแบบเอฟเฟ็กต์ที่เขียนโปรแกรมไว้

Facebook Comments