Web Analytics
ไอที

ข่าวสด เจ๊าะแจ๊ะวิทยาศาสตร์ : ลายสักดักเคมี

จ้าว ซวนเหอ ศาสตราจารย์จากสาขาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีแมสซา ชูเซ็ตส์ (เอ็มไอที) สหรัฐอเมริกา เปิดเผยงานวิจัย “ลิฟวิ่ง แทตทู” ลายสักมีชีวิตสุดอัจฉริยะที่กำลังพัฒนาให้สามารถตรวจจับสภาพแวดล้อม สภาพอากาศ ภาวะความเป็นกรด-ด่าง รวมถึงการสัมผัสกับสารเคมีได้ในอนาคต

ลิฟวิ่ง แทตทู ต้นแบบนี้มีลักษณะเป็นสติ๊กเกอร์โปร่งใสพิมพ์ลายสามมิติด้วยเซลล์แบคทีเรียมีชีวิตที่ได้รับการพัฒนาโปรแกรมทางพันธุกรรม ทำเป็นรูปต้นไม้ที่มีกิ่งก้านสาขาเชื่อมต่อกัน โดยแต่ละก้านจะโปรแกรมเซลล์แบคทีเรียให้ตอบสนองต่อสารเคมี หรือสารประกอบที่แตกต่างออกไป

รวมถึงมีโมเลกุลสัญญาณที่ผลิตขึ้นสำหรับการติดต่อสื่อสารระหว่างเซลล์ในแบคทีเรีย อาทิ เอซีลโฮโมเซอรีนแลกโตน (เอแอชแอล) และเมื่อสารเคมีนั้นๆ สัมผัสกับเซลล์แบคทีเรียที่ไวต่อการรับรู้ ก้านลายสักต้นไม้ในส่วนดังกล่าวจะเปล่งแสงขึ้น

ก่อนหน้านี้คณะวิจัยเอ็มไอทีนำหมึกที่มีความไวต่ออุณหภูมิ หรือสารพอลิเมอร์ที่ไวต่อแสงแดด มาพิมพ์เป็นลายสักสามมิติ แต่ระหว่างกระบวนการพิมพ์เซลล์ได้รับความเสียหาย เนื่องจากเป็นเซลล์แบบ ไลปิดไบเลเยอร์หรือชั้นไขมันแบบสองชั้นที่อ่อนแอเปราะบาง จึงต้องเปลี่ยนมาใช้เซลล์แบคทีเรียแทน ที่สำคัญเมื่อรวมกับไฮโดรเจลแล้ว เซลล์แบคทีเรียเหล่านี้จะทนทานนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

Facebook Comments